Spotkanie przyrodniczne - zapraszamy

ptak

Liga Ochrony Przyrody (Zarząd Okręgu w Zielonej Górze)

zaprasza na spotkanie przyrodnicze

18 kwietnia 2015 r. (sobota)

Miejsce: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski,

budynek A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1, sala 115

9:00-  9:15    Rozpoczęcie spotkania
9:15-  9:30    prof. Leszek Jerzak, dr Piotr Reda – Ratujmy zielonogórskie kliny zieleni
9:30-  9:45    dr hab. Andrzej Greinert – Zieleń miejska - trwałość vs. konieczność zmian?
9:45- 10:00   dr inż. Marek Maciantowicz – Park Mużakowski
10:00-10:15    Joanna Liddane – Chrońmy aleje
10:15-10:30    Damian Markulak – Dlaczego jest coraz mniej wróbli?

10:30-10:45    przerwa
10:45-11:00    dr Marcin Bocheński, dr Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki - Zmiany w składzie awifauny wybranych obszarów Natura 2000 w województwie lubuskim
11:00-11:15    Małgorzata Piątek – „Ptasi azyl” w Poznaniu
11:15-11:30    dr Olaf Ciebiera - Ptaki, kleszcze i coś jeszcze
11:30-11:45    dr Piotr Grochowski – Ochrona porostów w Polsce
11:45-12:00    Michał Smoczyk - Wybrane aspekty rozprzestrzeniania się mchów w zachodniej części ziemi lubuskiej
12:00-12:15    dr Andrzej Pukacz – Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego

12:15-12:30    przerwa
12:30-12:45    Julian Lewandowski – Ptaki Gubina
12:45-13:00    prof. Jerzy Karg - Ochrona przyrody w Kenii i w Mongolii
13:00-13:15    dr Paweł Czechowski – Wrażenia z wyprawy przyrodniczej do Tajlandii
13:15-13:30    Dyskusja – sprawy różne
13:30  Zakończenie spotkania