Kalendarium miłośnika przyrody

STYCZEŃ
9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia - Dzień Wegetarian

LUTY
2 lutego - Światowy Dzień Mokradeł (Obszarów Wodno-Błotnych)
2 lutego - Dzień Świstaka
11 lutego - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
17 lutego - Światowy Dzień Kota
27 lutego - Dzień Bez Futra i Skóry

MARZEC
17 marca - Światowy Dzień Morza
20 marca - Dzień Bez Mięsa
21 marca - Dzień Ochrony Bałtyku
21 marca - Dzień Wierzby
22 marca - ONZ: Światowy Dzień Wody
23 marca - Światowy Dzień Lasu

KWIECIEŃ
1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków
1-7 kwietnia - Tydzień Czystości Wód
22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi
23 kwietnia - Dzień Koni
24 kwietnia - Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji)

MAJ
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja - Święto Polskiej Niezapominajki
22 maja - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 maja - Dzień Praw Zwierząt
24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych
31 maja - Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
1 czerwca - Dzień Lasu i Zadrzewień
4 czerwca - Święto młodej brzozy, młodej zieleni i przyrodotwórczych sił ziemi (święto starosłowiańskie)
5 czerwca - ONZ: Światowy Dzień Ochrony Środowiska
5 czerwca - Dzień Bez Samochodu (w Polsce)
5 czerwca - Światowy Dzień Środowiska Naturalnego

WRZESIEŃ
wrzesień - Sprzątanie Świata
16 września - ONZ: Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
18 września - Dzień Geologii
19 września - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
22 września - Europejski Dzień Bez Samochodu
28 września - Dzień Morza

PAŹDZIERNIK
październik - Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt
1 października - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
2 października - Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych
2 października - Europejski Dzień Ptaków
3 października - Światowy Dzień Siedlisk
4 października - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt i Ogólnopolski Dzień Adopcji Zwierząt
4-10 października - Światowy Tydzień Zwierząt
10 października - Dzień Św. Franciszka - patrona ekologów
25 października - Polska: Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

LISTOPAD
1 listopada - Światowy Dzień Wegan
25 listopada - Dzień Bez Futra

GRUDZIEŃ
5 grudnia - ONZ: Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (Wolontariusza)
20 grudnia - Dzień Ryby