Rok 2020 - zadania w zakresie ochrony zwierząt

W roku 2020 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób:

  • sterylizacje bezdomnych dzikich kotów i ich oznaczenie: Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł, Inicjatywa dla Zwierząt: 15 000zł.

  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących bezpańskich zwierząt, wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska, udzielanie pomocy rannym zwierzętom: Inicjatywa dla Zwierząt: 10 000zł

  • organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem: Alternatywa Zielonogórska: 7500zł, Inicjatywa dla Zwierząt: 7500zł.

Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2020 rok:

  • dla Alternatywy Zielonogórskiej: 17 500zł

  • dla Inicjatywy dla Zwierząt: 32 500zł

W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D.

Protokół z wyboru ofert.

Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.