Rok 2021 - sterylizacje kotek wolno żyjących

W roku 2021 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób:

  • sterylizacje bezdomnych dzikich kotów i ich oznaczenie:

                    - Alternatywa Zielonogórska: 11 000zł,

                    - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł.

  • organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem:

                     - Alternatywa Zielonogórska: 7 500zł,

                     - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł.

Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2021 rok:

  • dla Alternatywy Zielonogórskiej: 18 500zł

  • dla Inicjatywy dla Zwierząt: 18 000zł

W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D.

Protokół z wyboru ofert.

Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Galeria: