AKTUALNOŚCI

Rozliczymy Wasz PIT ZA DARMO 15-02-2016
Rozliczymy Wasze PIT-y! Jeśli potrzebujecie rozliczyć swój PIT - zrobimy to za Was. W zamian za Wasz 1% na nasze stowarzyszenie - rozliczymy Wasze PITy. Robimy również korekty za poprzednie lata, jesli ktoś ma PIT do poprawienia. Otrzymujecie od nas wydruk wraz z potwierdzeniem złożenia PITu. Wystarczy, że zadzwonicie (prosimy dzwonić między 15 a 19 ze względu na pracę, tel. 507 748 538). Możemy również zrobić to zdalnie, więc odległość nie ma znaczenia. Wówczas dostaniecie na emaila pliki w formacie pdf, które później możecie sobie wydrukować. Dzięki temu będziemy mogli zrobić więcej sterylizacji bezdomnych kotów. A wiosna już blisko i znów będzie wysyp małych kociaków. Pomóżcie nam w ograniczeniu bezdomności. Chcielibyśmy też przypomnieć, że posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, więc wszelkie darowizny na nasze stowarzyszenie można potem odliczyć w rocznym rozliczeniu PITu. Należy pamiętać, że można odliczyć tylko na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Więc albo poprzez konto bankowe, albo wpłatę przekazem pocztowym na nasze konto: Bank BPH S.A. Oddział w Zielonej Górze nr rachunku: 19 1060 0076 0000 3200 0139 8909 Dokonane darowizny, jeżeli nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, mogą wpłynąć na zmniejszenie płaconego fiskusowi podatku. DZIĘKUJEMY!
Budka dla kotów wolno żyjących - oddana 10-02-2016
Edit. Budka została już oddana dla żaganskich kotów. Mamy do przekazania używaną budkę dla kotów wolno żyjących. Jeśli ktoś opiekuje się takimi kotami, to prosimy o kontakt najlepiej pod nr tel. 507 748 538 od pn. do pt. w godz. 15-19. W innym czasie można wysłać sms. Ważne żeby nie stawiać jej tam, gdzie mogłaby przeszkadzać komuś, bo niestety mieliśmy przypadki kradzieży czy niszczenia budek. Może ktoś potrzebuje taką budkę np. na swojej działce, albo przy domu, gdzie ma koty, które dokarmia? Jeśli nie potrzebujecie to prosimy o przekazanie dalej, może komuś innemu się przyda? Budkę jesteśmy w stanie dowieźć w Zielonej Górze.
Prezent dla kociaków 30-01-2016
Ostatnio spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Otrzymaliśmy super drapak dla naszych kotów w domach tymczasowych. Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu, który mieszka niedaleko schroniska w Zielonej Górze. Drapak jest duży, stabilny i ma dwie budki. Dla kociaków będzie rajem. Z naszej strony przekazaliśmy w podziękowaniu trochę karmy dla bezdomnych kociaków, które dokarmia. Jak widać nasz kocurek już się nim zainteresował. :-)    
DZIĘKUJEMY! 30-07-2015
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam swój 1% podatku. Dzięki Wam możemy dalej działać i zapobiegać bezdomności. Dzięki Wam kilka zwierzęcych istnień dostanie dom, leczenie, karmę i poczuje ciepło ludzkich rąk. Dzięki Wam świat staje się odrobinę lepszy dla każdego z nich. Każda z Waszej "cegiełki" składa się na uratowanie kolejnego życia. DZIĘKUJEMY!
Rok 2015 - dokarmianie, leczenie, szczepienie bezdomnych zwierząt 25-03-2015
W roku 2015 prowadzimy: - leczenie bezdomnych zwierząt - prowadzimy leczenie bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt przebywających w naszych domach tymczasowych, które rokują na adopcję w przyszłości. Leczenie odbywa się w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. W związku z niską kwotą dotacji - prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy posiadamy jeszcze fundusze na ten cel. Nie ma możliwości zwrotu kosztów leczenia przeprowadzonego w innej lecznicy weterynaryjnej. - szczepienie bezdomnych zwierząt - szczepienie obowiązuje wyłącznie zwierzęta bezdomne, które znajdą dom i właściciel podpisze z nami umowę adopcyjną, a szczepienie odbędzie się w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego 90D. Nie ma możliwości zwrotu kosztów szczepienia przeprowadzonego w innej lecznicy weterynaryjnej. W związku z niską kwotą dotacji - prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy posiadamy jeszcze fundusze na ten cel. - wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących w Zielonej Górze. W pierwszej kolejności karma jest przekazywana osobom, które sterylizują lub sterylizowały bezdomne kotki z terenu naszego miasta. Karma będzie do odebrania bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D w momencie odbierania kotki po zabiegu. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00. Jeśli sterylizowali Państwo kotkę np. w poprzednim roku to prosimy o telefon do nas: 507 748 538 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00) w celu ustalenia szczegółów przekazania karmy. Wydawanie karmy jest prowadzone do wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel.   Jeśli ktoś z Państwa posiada karmę, którą chciałby się podzielić z bezdomnymi kotami - prosimy o telefon lub pozostawienie jej w gabinecie weterynaryjnym. Przekażemy ją osobom, które dokarmiają koty w naszym mieście.   Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzedu Miasta Zielona Góra.
Rok 2015 - sterylizacje i chipowanie bezdomnych zwierząt ZAKOŃCZONE 25-03-2015
Uprzejmie informujemy, że powodu wyczerpania budżetu na ten cel - zakończyliśmy projekt. Mamy nadzieję na współpracę w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w projekt, którzy łapali, przywozili i opiekowali się kotami po zabiegu.   W roku 2015 prowadzimy akcję sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów i chipowania bezdomnych zwierząt. Akcja obejmuje wyłącznie zwierzęta z terenu miasta Zielona Góra. W ramach konkursu otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 4 000,00 zł na cały 2015 rok. Co należy zrobić, żeby wysterylizować/wykastrować bezdomnego kota? - dzwonimy do gabientu weterynaryjnego pod nr 696 987 037 (od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 19.00). Zabieg jest przeprowadzany w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego 90D. - umawiamy kota na zabieg - przywozimy w umówionym dniu - wypełniamy kartę - zabieramy kota Jeśli nie mają Państwo możliwości przetrzymania kotki po zabiegu. to prosimy przed umówieniem jej na zabieg, o telefon do nas: 507 748 538 (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00) w celu ustalenia szczegółów. Informujemy, że kotki wolno żyjące po zabiegu zostają trwale oznaczone, żeby zapobiec powtórnemu łapaniu tego samego zwierzęcia. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, to sami będą musieli Państwo pokryć koszt całego zabiegu. W ramach projektu chipujemy bezdomne zwierzęta, które chętne osoby zechcą adoptować po podpisaniu naszej umowy adopcyjnej. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzedu Miasta Zielona Góra.
herb miasta
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 27-11-2014
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku. Link >> Treść projektu uchwały:  PROJEKT UCHWAŁA NR ……....….2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia …. …………………….. 2014 r.   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.1) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 - tekst jednolity) uchwala się:   1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.   PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA.   Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra; 2) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra; 3) straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską; 4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o ochronie zwierząt; 5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 - tekst jednolity z późn. zm.2); 6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy; 7) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy; 8) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka, w stanie dzikim); 9) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Zielonej Góry, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale; 10) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę współpracującą z organizacją pozarządową, która sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta; 11) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4, będące własnością miasta; 12) podmiocie – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, której powierzono prowadzenie schroniska; Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 2 13) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.3); 14) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 15) programie - należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra.   3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146. § 2. 1. Koordynatorem realizacji Programu jest prezydent. 2. Realizatorami Programu są: 1) podmiot; 2) straż; 3) organizacje pozarządowe.   Rozdział 2 Cel i zadania Programu § 3. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sterylizacja lub kastracja i dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.   Rozdział 3 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami § 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta realizują: 1) podmiot, poprzez przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych, dostarczanym przez straż, Policję oraz organizacje pozarządowe wyłapujące bezdomne zwierzęta, którym miasto zleci wykonanie zadania odławiania bezdomnych zwierząt; 2) organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy zwierzętom poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, we współpracy ze społecznymi opiekunami zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 3 § 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich sterylizacja lub kastracja, dokarmianie, utrzymanie czystości w miejscach bytowania realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania, poprzez organizowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji, wydawanie karmy, środków czystości itp. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących. § 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku i oddawanie ich do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. § 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie zadania w zakresie organizowania pomocy rannym bezdomnym zwierzętom poprzez zawarcie umowy z lecznicą zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej. Rozdział 4 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt § 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych realizują: 1) podmiot poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt wydawanych ze schroniska do adopcji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 2) organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów bezdomnych wolno żyjących z terenu miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te zabiegi.   § 9. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania, a które mają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie podejmowania interwencji doraźnych lub planowanych w zakresie odławiania zwierząt, a także posiadają odpowiedni do tego celu sprzęt. 2. Odłowione bezdomne zwierzęta przekazywane są do schroniska. § 10. Zapewnia się miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości Nietkowice 62. § 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizuje podmiot poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt urodzonych w schronisku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 4   Rozdział 5 Finansowanie Programu § 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza w swoim budżecie miasto. Na rok 2015 wynoszą one 504.000,00 zł. § 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozdział 6 Postanowienia końcowe § 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Zatwierdzam projekt uchwały i przekazuję do opiniowania PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki Zielona Góra, 10 października 2014 r.  
Zabrane konie w fatalnym stanie z Modrzycy koło Nowej Soli 01-04-2014
 Inspektorzy Biura Ochrony Zwierząt wraz z policją i prokuratorem weszli do gospodarstwa w Modrzycy koło Nowej Soli. Znajdujące się tam konie były zagłodzone, zawszone i stłoczone na zbyt małej powierzchni - informuje portal TVN24. - Konie nie mają wybiegu, tylko 20 metrów kwadratowych betonu. Na moje pytanie, gdzie konie mają wybieg, pan (właściciel - przyp. red.) powiedział, że konie nie pracują, więc nie muszą biegać. Bo jak będą biegały, to schudną. Do jedzenia dostają stęchłą słomę - relacjonuje Anna Pacewicz, inicjatorka działań. Joanna Liden, miłośniczka koni dodaje, że w fatalnych warunkach były w gospodarstwie trzymane także krowy: - Byłam na wielu akcjach związanych z ratowaniem zwierząt, ale przyznam się, że tak zaniedbanego gospodarstwa, w tak strasznym stanie nie widziałam nigdy. Krowy stoją na wysokim oborniku, który nie był sprzątany od wielu miesięcy, stoją w wodzie, mają gnijące racice, leżą pokotem. Na pierwszy rzut oka widać od razu, że są stłoczone na zbyt małej powierzchni. Zgłoszenie o możliwości znęcania się nad końmi Biuro Ochrony Zwierząt otrzymało przed tygodniem, gdy od właściciela gospodarstwa jedna z kobiet zakupiła wychudzoną klacz. Zaniepokojona jej złym stanem, zaalarmowała obrońców zwierząt - podaje TVN24. Dwa konie były w krytycznym stanie, zostały wywiezione z gospodarstwa i trafiły pod opiekę weterynarzy. Sprawą znęcania się nad zwierzętami przez właściciela gospodarstwa w Modrzycy zajmuje się prokuratura w Nowej Soli. źródło: Gazeta Lubuska Artykuł w Gazecie Wyborczej: Zagłodzone konie w Modrzycy Jeśli ktoś chciałby wspomóc utrzymanie koni, to udostępniamy konto do wpłat: Alternatywa Zielonogórska Konto: Bank BPH S.A. Oddział w Zielonej Górze nr rachunku: 19 1060 0076 0000 3200 0139 8909 dla wpłat zagranicznych: kod SWIFT:  BPHKPLPK IBAN: PL19106000760000320001398909 w tytule wpłaty prosimy wpisać "Na konie z Modrzycy" Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom!

Strony