Rok 2016 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami

UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ KOTEK DO STERYLIZACJI.

Na cały 2016 rok otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta w kwocie 8000zł.

Jest to wkład miasta w opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Zielonej Górze. Obecnie jest to większy obszar niż w zeszłym roku, więc niestety nie wystarczy na długo.

W ramach tego, zgodnie z kosztorysem mamy do wydania na:

- chipowanie (usługa wet.+chip) - 3 sztuki

- sterylizacje kotek - 34 sztuki

- kastracja kocurów - 6 sztuk

- sterylizacja psów - suki do 15kg - 1 sztuka

- sterylizacja psów - suki powyżej 15kg - 1 sztuka

- zakup transporterów/klatek dla zwierząt potrzebnych do łapania i przetrzymywania dzikich kotów

- odpchlanie kotów

- odpchlanie psów

- odrobaczanie kotów

- odrobaczanie psów

- leczenie - ok. 6 sztuk

- szczepienie kotów - 3 sztuki

- szczepienie psów - 1 sztuka

- szczepienie p. wściekliźnie - 3 sztuki

- środki czystości/odkażające/żwirek dla kotów/podkłady medyczne itp.

- karma

Chipujemy wyłącznie zwierzęta wydawane z naszych domów tymczasowych, które będą przekazane do adopcji. Zwierzęta są wpisywane do ogólnopolskiej bazy danych.

Niestety zakres jest mały, bo kwota jest bardzo mała jak na powiększoną Zieloną Górę. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się, że nie będzie drugiego konkursu na opiekę nad zwierzętami (gdyby był, to byłoby to ewidentne działanie na rzecz innej organizacji, która teraz nie wygrała i dostałaby całość drugiej dotacji, zapewne w większej kwocie), więc musimy zrobić ile się da za to co mamy.

Nasz wkład własny to opłaty za stronę internetową, obsługę księgową, nasza praca, obsługę informatyczną, koszty administracyjne itp.  Ponadto w poprzednich latach zazwyczaj przekraczaliśmy nasz wkład własny i finansowaliśmy zabiegi z 1% przekazanego przez podatników. Dlatego te wpływy są dla nas bardzo ważne, bo możemy zrobić więcej niż tylko w ramach dotacji.

Do 31.03.2016 zrobiliśmy:

- 1 zachipowana kotka

- 46kg wydanej karmy dla kotów z: ul. Osiedlowej, działki przy ul. Batorego, ul. Jedności, ul. Nowa, ul. Dr Pieniężnego, działki "Sawanna", ul. Zawadzkiego, ul. Podwójna, ul. Rzeźniczaka, ul. Kożuchowskiej - Zawada, działki na Jędrzychowie, ul. Leśna - Łężyca, działki "Stokrotka" Jędrzychów.

- 8 wykastrowanych kocurów. Obecnie przekroczyliśmy zakładany kosztorys.

- 32 wysterylizowane kotki z: działki przy ul. Batorego, Jeleniów, ul. Mechaników, ul. Podwójna, ul. Olbrychta, ul. Krzywoustego, ul. Rzeźniczaka, Ochla działki "Sawanna", ul. Staszica, Zawada, ul Michałowskiego, Drzonków, Łężyca, ul. Wiejska, działki "Stokrotka" - Jędrzychów, działki - Ochla.

- zakupiliśmy 1 klatkę do przetrzymywania kotów.

- odrobaczyliśmy i odpchliliśmy w/w koty

- na leczenie kotów wydaliśmy 1100zł

W związku z tym, że zapotrzebowanie na sterylizacje kotek jest ogromne - poprosiliśmy Urząd Miasta o możliwość przeniesienia środków z innych pozycji na sterylizacje, co pozwoli wykonać dodatkowe zabiegi sterylizacji.

Na kwiecień mamy zapisanych ok. 10 kotek, co przekracza dotację z miasta.

Jak widać zapotrzebowanie na zabiegi sterylizacji jest ogromne. Cieszy nas, że podniosła się świadomość opiekunów i pomagają nam w ograniczaniu bezdomności, ale niestety już teraz wiemy, że wielu nie uda się pomóc.

 

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.