Promowane ogłoszenia

Dwa kocurki szukają domu 13-02-2023

Dwa kocurki z ulicy Ptasiej w Zielonej Górze, złapane do kastracji, obecnie przebywają w domu tymczasowym i szukają swojego domu.

Gatunek
Kot
Płeć
samiec
Wiek
do 6 miesięcy
Miasto
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Pyza - czarno-biała kotka z Przylepu 20-10-2021

Czarno-biała kotka urodzona w maju 2021. Jest odrobaczona, odpchlona i zaszczepiona.

Gatunek
Kot
Płeć
samica
Wiek
6 - 12 miesięcy
Miasto
Zielona Góra
Województwo
lubuskie

AKTUALNOŚCI

Rok 2023 - sterylizacje i opieka nad kotami wolno żyjącymi 31-01-2023
W roku 2023 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób: sterylizacje bezdomnych dzikich kotów: - Alternatywa Zielonogórska: 16 960,00zł - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000,00zł. organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem: - Alternatywa Zielonogórska: 20 000,00zł, - Inicjatywa dla Zwierząt: 14 040,00zł, - OTOZ Animals: 10 000,00zł usypianie ślepych miotów: - Alternatywa Zielonogórska: 5 000,00zł - OTOZ Animals: 5 000,00zł zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: - OTOZ Animals: 10 000,00zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt: - OTOZ Animals: 5 000,00zł  W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Protokół z wyboru ofert. Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Rok 2022 - sterylizacje i opieka nad kotami wolno żyjącymi 28-01-2022
W roku 2022 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób: sterylizacje bezdomnych dzikich kotów:                     - Alternatywa Zielonogórska: 8 500zł,                     - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł. organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem:                      - Alternatywa Zielonogórska: 8 500zł,                      - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł. Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2022 rok: dla Alternatywy Zielonogórskiej: 17 000zł dla Inicjatywy dla Zwierząt: 18 000zł W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Protokół z wyboru ofert. Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Rok 2021 - sterylizacje kotek wolno żyjących 12-04-2021
W roku 2021 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób: sterylizacje bezdomnych dzikich kotów i ich oznaczenie:                     - Alternatywa Zielonogórska: 11 000zł,                     - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł. organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem:                      - Alternatywa Zielonogórska: 7 500zł,                      - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000zł. Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2021 rok: dla Alternatywy Zielonogórskiej: 18 500zł dla Inicjatywy dla Zwierząt: 18 000zł W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Protokół z wyboru ofert. Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Rok 2020 - zadania w zakresie ochrony zwierząt 19-02-2020
W roku 2020 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób: sterylizacje bezdomnych dzikich kotów i ich oznaczenie: Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł, Inicjatywa dla Zwierząt: 15 000zł. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących bezpańskich zwierząt, wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska, udzielanie pomocy rannym zwierzętom: Inicjatywa dla Zwierząt: 10 000zł organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem: Alternatywa Zielonogórska: 7500zł, Inicjatywa dla Zwierząt: 7500zł. Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2020 rok: dla Alternatywy Zielonogórskiej: 17 500zł dla Inicjatywy dla Zwierząt: 32 500zł W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Protokół z wyboru ofert. Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Postępowanie w przypadku znalezienia rannego/martwego zwierzęcia udomowionego/żyjącego w stanie wolnym 18-06-2019
Postępowanie w przypadku znalezienia rannego/martwego zwierzęcia udomowionego/żyjącego w stanie wolnym   wypadki komunikacyjne skutkujące zabiciem zwierzęcia udomowionego - zgłoszenie telefoniczne do właściciela zwierzęcia, jeśli zwierzę ma identyfikator lub do ZGK sp. z o.o., jeśli zwierzę jest bezdomne. Całodobowy numer kontaktowy: 68 322 91 00   wypadki komunikacyjne i/lub inne zdarzenia skutkujące śmiertelnym zranieniem zwierzęcia udomowionego, gdy istnieje potrzeba jego uśmiercenia w celu zmniejszenia i/lub zakończenia cierpień - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Całodobowy numer alarmowy: 784 908 890.   wypadki komunikacyjne i/lub inne zdarzenia skutkujące śmiertelnym zranieniem zwierzyny żyjącej w stanie wolnym, będącej własnością skarbu Państwa - lekarz weterynarii (w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku do piątku pod nr 68 453 73 23 lub 68 453 73 24 a jeżeli okoliczności zdarzenia nie pozwalają na zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii, który mógłby podać środek usypiający, stwierdzenia takiej konieczności może dokonać: funkcjonariusz Policji (całodobowy nr alarmowy: 997), funkcjonariusz Straży Gminnej (w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 602 162 203), pracownik Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy nr alarmowy: 666 848 928), którzy mogą jednocześnie dokonać uśmiercenia rannej zwierzyny pod warunkiem posiadania zezwolenia na posiadanie broni..   Pomoc rannej zwierzynie, gdy istnieje potrzeba jej uśmiercenia celem zmniejszenia i/lub zakończenia cierpień - kierujący pojazdem mechanicznym w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 122) ma obowiązek zapewnienia pomocy rannemu zwierzęciu i/lub powiadomienia: w przypadku zwierząt udomowionych: miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - całodobowy nr alarmowy: 784 908 890 w przypadku zwierząt żyjacych w stanie wolnym - Ośrodek Rehabilitacyjny dla Zwierząt Dziko Żyjących - całodobowy nr 662 017 754 Konflikt ze zwierzyną żyjąca w stanie wolnym, będącą własnością Skarbu Państwa, znajdującą się na terenach zabudowanych i stwarzającą zagrożenie dla mienia i życia ludzi: lisy, koty dziko żyjące i inna zwierzyna drobna - zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 602 162 203 dziki - zgłoszenia w godzinach pracy Urzedu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 68 320 79 29. Zwłoki padłej i/lub uśmierconej zwierzyny udomowionej i żyjącej w stanie wolnym - zgłoszenie do ZGK sp. z o.o. - całodobowy nr kontaktowy: 68 322 91 00. Treść rozporządzenia
Rok 2019 - sterylizacje i opieka nad kotami wolno żyjącymi 18-06-2019
W roku 2019 Urząd Miasta rozdysponował środki w następujący sposób: sterylizacje bezdomnych dzikich kotów: Inicjatywa dla Zwierząt: 5 000zł, Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł wyłapywanie bezdomnych kotów: Inicjatywa dla Zwierząt: 10 000zł organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem: Inicjatywa dla Zwierząt: 15 000zł, Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł. Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2019 rok: dla Inicjatywy dla Zwierząt: 30 000zł dla Alternatywy Zielonogórskiej: 20 000zł W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.   Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra. Protokół z wyboru ofert
Dom dla Asi - pomóżmy godnie żyć jej i jej podopiecznym! 23-01-2019
UWAGA! PRZEKAŻEMY DLA ASI POŁOWĘ NASZYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU 1%  ZA ROK 2018 ! JEŚLI WPISZECIE W SWOJE ROCZNE ROZLICZENIA KRS 0000338819 - POŁOWA ZOSTANIE PRZEKAZANA NA POMOC ASI!   Zbiórka na dom dla Asi Audycja w Radiu Zachód - posłuchajcie! Joasia mimo, że ma za sobą trudną historię, jest osobą zaradną, pogodną i ciepłą. Stworzyła dom pełen miłości, gdzie znalazły schronienie zwierzęta odrzucone. Jej podopiecznymi są psy, koty i króliki. Zwierzęta ze schronisk, „dobrych domów”, znalezione, z interwencji. Asia nie boi się takich wyzwań. Potrafi radzić sobie z leczeniem i opieką i nigdy żadnemu nie odmówiła pomocy. Jednak Asia nie ma niczego i nikogo. Jest zupełnie sama. Ma tylko te zwierzaki, których nikt nie chciał. One są jej całym światem. Mieszka w bardzo starym, zagrzybionym i zawilgoconym domu, który mogła wynająć. Tylko tam mogła bez przeszkód zamieszkać z psimi staruszkami i kotami bez obawy, że znów ktoś każe jej wybierać: "albo mieszkanie, albo psy!". Warunki są tragiczne. Brak podstawowych rzeczy. Do niedawna nie było nawet prądu, ale dzięki darczyńcom z przedświątecznej zbiórki pieniędzy, mają wreszcie światło w każdym pomieszczeniu i ciepłą wodę! Chcemy, żeby spełniło się jej marzenie o prawdziwym domu, którego nigdy nie miała. Domu, w którym każde zwierzę znajdzie schronienie. To odważne marzenie - by znaleźć nowe lokum, w którym wszyscy mogliby normalnie żyć. Z tyloma zwierzętami nikt jej przecież niczego nie wynajmie, a ona ze swojej pracy nigdy nie kupi nawet najmniejszego kawałka pokoju. Dlaczego? Bo wszystko oddaje zwierzętom. Poświęciła im życie i wszystko, co ma. Pomóżmy jej!
Kochaj! Nie rozmnażaj! 21-10-2018
Każdego roku znajdujemy ofiary domowego rozmnażania zwierząt. Właściciele, uważając, że ich kot/pies jest najpiękniejszy/najmądrzejszy na świecie - bardzo pragną mieć potomstwo po nim myśląc, że będą podobnie wyglądać, że będą mieć podobny charakter. Czy aby na pewno tak będzie? Otóż nie. Genetyka to bardzo złożona dziedzina. Nie można wiedzieć, bez rodowodów, bez określenia jakie geny nosili przodkowie, a potem nasz pupil, jakie potomstwo wyda na świat nasz pies/kot. Załóżmy, że mamy kotkę podobną do kotki syjamskiej i postanawiamy ją rozmnożyć z podobnym kocurem. Koty się spotykają, a za jakiś czas mamy w końcu upragnione kociaki. Upragnione? Nie. Bo urodziły się czarne, bure, biało-bure. Jak to? Genetyka... I nagle ci wszyscy chętni rezygnują z kota, którego mieli od nas wziąć. Bo przecież chcieli syjama, a nie zwykłego czarnuszka. Zostajemy z całym miotem kociąt. 6 sztuk. Ogłaszamy. Szukamy oczywiście jak najlepszych domów, bo to dzieci naszej kotki. Czekamy.. Dzwonią jacyś dziwni ludzie. Jeden chce do stodoły, żeby myszy łapał, drugi uważa, że karma dla kota to jakaś fanaberia i może liczyć co najwyżej na resztki z obiadu. Weterynarz? Kastracja? A po co? Nie będą okaleczać kota, a jak będą małe, to się wyda albo utopi. Oczywiście nie dajemy tym ludziom naszych pupilków. Bo jak to? Miały się wylegiwać na kanapie i być ukochanymi kotami. Czas mija... Kociaki rosną.. Rozrabiają.. Przydałoby się je odrobaczyć, zaszczepić.. Ale to przecież koszty. Trzeba je oddać jak najszybciej. Jedzenie, żwirek, wszystko kosztuje... Nikt nie dzwoni, a przecież mieliśmy je szybko wydać, miała być kolejka chętnych. Ponawiamy ogłoszenie. W końcu jakiś telefon. Głos w telefonie pyta kiedy można odebrać kociaka? Już. Dzisiaj. Natychmiast. Nie pytamy o nic. W końcu jakiś chętny! Z ulgą zamykamy drzwi za człowiekiem, który wrzucił kociaka do kartonu... Zostało jeszcze 5... Nie ma chętnych... Co robić? Pakujemy maluchy do kartonu. Przecież nie możemy mieć tyle kotów. Na pewno ktoś je znajdzie, będą miały dobrze - myślimy zagłuszając wewnętrzny sprzeciw.. Czekamy aż się ściemni. Pakujemy karton do auta. W kartonie kocyk, trochę karmy, przecież mamy dobre serce... Jedziemy w pobliże jakiś domów. Oglądamy się czy nikt nie widzi. Ciemno, cicho, chyba nam się uda. Szybko zostawiamy karton przy ulicy. Odjeżdżamy.. Uff... W końcu pozbyliśmy się problemu... Może następny miot naszej kotki będzie bardziej podobny do syjama. Musimy wziąć tylko innego kocura.. Co Tobą kieruje, kiedy rozmnażasz swoje zwierzęta? Dorzuć grosik do sterylizacji: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/bezdomne Tutaj można pobrać plakat.

Strony