Sterylizacje dzikich kotek w roku 2013

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy akcję sterylizacji dzikich kotek z terenu miasta Zielona Góra w roku 2013. Dziękujemy osobom opiekującym się kotami za osobiste zaangażowanie. Bez Waszego wsparcia i pomocy nie udałoby się przeprowadzić akcji tak szybko i sprawnie.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej ogłoszenia konkursowe Urzędu Miasta w Zielonej Górze dotyczące roku 2013.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT z dnia 11.12.2012

Protokół z dnia 14 stycznia 2013 r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia z dnia 11 grudnia 2012 nr 970.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Miasta Zielona Góra w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt

Żadna z organizacji nie otrzymała dotacji.


ZARZĄDZENIE NR 89.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT z dnia 04.02.2013

Organizacje, które otrzymały dotacje:

  • Inicjatywa dla Zwierząt – 6 000 zł.
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - 2 000 zł

ZARZĄDZENIE NR 154.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT

Protokół nr 3 z dnia 28.marca 2013r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia nr 154/2013 z dnia 01 marca 2013r. Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Miasta Zielona Góra w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt.

Od 14.05.2013 prowadziliśmy program sterylizacji dzikich kotów z terenu miasta Zielona Góra. Dotacja na zadanie wyniosła 19500,00zł.