Bazy chipowanych zwierząt

Bazy, pod którymi można znaleźć informacje o zgubionych/znalezionych zwierzętach z wszczepionym chipem:

http://www.indexel.com.pl

http://identyfikacja.pl

http://www.europetnet.com

http://www.idpet.info

http://www.safe-animal.eu