Rok 2019 - sterylizacje i opieka nad kotami wolno żyjącymi

W roku 2019 Urząd Miasta rozdysponował środki w następujący sposób:

  • sterylizacje bezdomnych dzikich kotów: Inicjatywa dla Zwierząt: 5 000zł, Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł
  • wyłapywanie bezdomnych kotów: Inicjatywa dla Zwierząt: 10 000zł
  • organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem: Inicjatywa dla Zwierząt: 15 000zł, Alternatywa Zielonogórska: 10 000zł.

Łącznie Urząd Miasta przekazał na 2019 rok:

  • dla Inicjatywy dla Zwierząt: 30 000zł
  • dla Alternatywy Zielonogórskiej: 20 000zł

W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D.

Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

 

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Protokół z wyboru ofert