Postępowanie w przypadku znalezienia rannego/martwego zwierzęcia udomowionego/żyjącego w stanie wolnym

Postępowanie w przypadku znalezienia rannego/martwego zwierzęcia udomowionego/żyjącego w stanie wolnym

 

  • wypadki komunikacyjne skutkujące zabiciem zwierzęcia udomowionego - zgłoszenie telefoniczne do właściciela zwierzęcia, jeśli zwierzę ma identyfikator lub do ZGK sp. z o.o., jeśli zwierzę jest bezdomne. Całodobowy numer kontaktowy: 68 322 91 00

 

  • wypadki komunikacyjne i/lub inne zdarzenia skutkujące śmiertelnym zranieniem zwierzęcia udomowionego, gdy istnieje potrzeba jego uśmiercenia w celu zmniejszenia i/lub zakończenia cierpień - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Całodobowy numer alarmowy: 784 908 890.

 

  • wypadki komunikacyjne i/lub inne zdarzenia skutkujące śmiertelnym zranieniem zwierzyny żyjącej w stanie wolnym, będącej własnością skarbu Państwa - lekarz weterynarii (w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku do piątku pod nr 68 453 73 23 lub 68 453 73 24 a jeżeli okoliczności zdarzenia nie pozwalają na zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii, który mógłby podać środek usypiający, stwierdzenia takiej konieczności może dokonać: funkcjonariusz Policji (całodobowy nr alarmowy: 997), funkcjonariusz Straży Gminnej (w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 602 162 203), pracownik Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy nr alarmowy: 666 848 928), którzy mogą jednocześnie dokonać uśmiercenia rannej zwierzyny pod warunkiem posiadania zezwolenia na posiadanie broni..

 

Pomoc rannej zwierzynie, gdy istnieje potrzeba jej uśmiercenia celem zmniejszenia i/lub zakończenia cierpień - kierujący pojazdem mechanicznym w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 122) ma obowiązek zapewnienia pomocy rannemu zwierzęciu i/lub powiadomienia:

  • w przypadku zwierząt udomowionych: miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - całodobowy nr alarmowy: 784 908 890
  • w przypadku zwierząt żyjacych w stanie wolnym - Ośrodek Rehabilitacyjny dla Zwierząt Dziko Żyjących - całodobowy nr 662 017 754

Konflikt ze zwierzyną żyjąca w stanie wolnym, będącą własnością Skarbu Państwa, znajdującą się na terenach zabudowanych i stwarzającą zagrożenie dla mienia i życia ludzi:

  • lisy, koty dziko żyjące i inna zwierzyna drobna - zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 602 162 203
  • dziki - zgłoszenia w godzinach pracy Urzedu Miasta Zielona Góra od poniedziałku do piątku pod nr 68 320 79 29.

Zwłoki padłej i/lub uśmierconej zwierzyny udomowionej i żyjącej w stanie wolnym - zgłoszenie do ZGK sp. z o.o. - całodobowy nr kontaktowy: 68 322 91 00.

Treść rozporządzenia