Rok 2023 - sterylizacje i opieka nad kotami wolno żyjącymi

W roku 2023 Urząd Miasta Zielona Góra rozdysponował środki w następujący sposób:

 • sterylizacje bezdomnych dzikich kotów:
  - Alternatywa Zielonogórska: 16 960,00zł
  - Inicjatywa dla Zwierząt: 9 000,00zł.

 • organizacja opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem:
  - Alternatywa Zielonogórska: 20 000,00zł,
  - Inicjatywa dla Zwierząt: 14 040,00zł,
  - OTOZ Animals: 10 000,00zł

 • usypianie ślepych miotów:
  - Alternatywa Zielonogórska: 5 000,00zł
  - OTOZ Animals: 5 000,00zł
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:
  - OTOZ Animals: 10 000,00zł
 • wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  - OTOZ Animals: 5 000,00zł

 W związku z przekazaną dotacją przeprowadzamy zabiegi sterylizacji/kastracji dzikich kotów z terenu Zielonej Góry. Wszystkie kotki po zabiegu są oznaczane poprzez przycięcie końcówki lewego ucha. Ma to na celu zapobiegnięcie powtórnemu łapaniu kotek i poddawaniu ich niepotrzebnemu stresowi i zabiegom. Opiekun zwierzęcia oświadcza, że przyniesione zwierzę nie jest jego własnością. Zabiegi są wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D.

Protokół z wyboru ofert.

Kotki do zabiegów prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 507 748 538 w od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.